Magunkról


Iskolánkban a 2012/13-as tanévtől kezdve oktatjuk a magyar mint származási nyelvet. Foglalkozásainkra kéthetente szombatonként (tanévenként 20 alkalommal) várjuk a Regensburgban és környékén élő magyarul beszélő iskolás - és óvodáskorú gyerekeket.

Múltunk

 

Városunkban 2008-ban szülői kezdeményezésre alakult meg és azóta is működik a Csigaház baba-mama csoport, mely heti rendszerességgel kínál a legkisebb, 0-3 éves korosztálynak és szüleiknek magyar nyelvű programokat.

 

Pár év múlva néhány család az időközben óvodás korba lépett gyermekei számára olyan elfoglaltságot és szórakozást keresett, amely által közelebb kerülhetnek a magyar kultúrához, megismerhetik a magyar népi játékokat, dalokat, hagyományokat, alapszókincset és életkoruknak megfelelő tánc- és mozgásanyagot. Így jött létre 2011-ben a Pántlika tánccsoport.

 

2012 szeptemberében szintén szülői kezdeményezésre indultak a Pitypang Hétvégi Iskola és Óvoda foglalkozásai, tanulóink száma évről-évre gyarapszik. Egy általános iskola tantermeit kibérelve megfelelő oktatási körülményeket tudunk biztosítani a diákjaink számára. Az oktatás öt csoportban zajlik.

Erősségünk:

 

 • 0- 18 éves korig történő fejlesztés, tanulás
 • csoportos gyermek-felelősségbiztosítás
 • ingyen tankönyvek a tanulók számára
 • egymásra épülő óvodai éves terv, iskolai tanmenet, ill. tanterv
 • a Balassi Intézet által jóváhagyott iskolai tanmenetek
 • felkészítés magyar ECL nyelvvizsgára
 • magyar óvodának megfelelő eszközrendszer használata a gyerekek fejlesztéséhez
 • fonémahallást fejlesztő anyanyelvi program, mely elősegíti az olvasást és helyesírást
 • ország- és történelmi ismeretek elsajátítása
 • kortárs és klasszikus magyar irodalmi művek megismertetése
 • közös, hagyományainkon alapuló ünnepek a családok részvételével
 • tapasztalattal, magyarországi pedagógiai diplomával rendelkező óvónő, tanítók és tanárok
 • pedagógusok folyamatos képzése, önképzése
 • partnerközpontú működés
 • minőségirányítási rendszer működtetése