Pitypang Óvoda

 

A hétvégi foglalkozások során a 3-6 éves korú gyermekek tevékenységeit áthatja a környezeti nevelés, mely kapcsán megismerkednek az évszakokkal, az ide kötődő mesékkel, versekkel, énekekkel, mondókákkal. Ezeket egészítjük ki rajzolással, kézimunkával, barkácsolással, eközben minden tevékenységünket a játék, a játékosság jellemzi. Az egyéni és a csoportos foglalkoztatás során olyan személyiségjegyek fejlődnek ki, melyek elengedhetetlenül szükségesek a további tanuláshoz.

A foglalkozásaink osztatlan, vegyes csoportban történnek.

 

Fő célunk:

- az idejáró gyerekek érezzék jól magukat közösségünkben

- életkoruknak megfelelően fejlődjenek

- bővüljön szókincsük

- fonémahallást fejlesztő anyanyelvi program végzése, mely elősegíti az olvasást és a helyesírást

- erősödjön magyarságtudatuk

 

Feladatunk:

- ismerjék meg a magyar óvodában tanult mondókákat, dalokat, dalosjátékokat, verseket, meséket, környezettel kapcsolatos ismereteket, kifejezéseket

- olyan készségek, képességek alakítása, mely segíti őket tanulmányaik során (logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, íráskészség, finommotorika, szövegértés, szókincsfejlesztés, beszéd-és kifejezőkészség fejlesztése, figyelem, emlékezet fejlesztése, számkörökben való számlálás, formaérzékelés, relációs jelek stb.)

 

Időpont:

kéthetente szombatonként

10:00 - 13:00 óra

(a meghírdetett időpontokban - lásd főoldal)


Helyszín:

Pater-Rupert-Mayer-Zentrum

Puricellistr. 5

93049 Regensburg


Érdeklődni:

Hirzel-Szalóczi Emese


Tel.:

0178/8774454