Pitypang Óvoda

 

Eilerné Farkas Éva vagyok, Magyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében születtem. Egy gyermekkori álom vált azzal valóra, hogy óvónö vagyok és gyermekekkel foglalkozom. Óvónöi szakközépiskolában végeztem, majd felsöfokú óvónöképzöben szereztem diplomát, késöbb közoktatásvezetö szakon folytattam a tanulmányaimat és szereztem meg a második diplomámat. 35 évig dolgoztam óvónöként Martfün, a Játékvár Óvoda és Bölcsödében, ahol intézményvezetö-helyettesi feladatokat is elláttam. A hagyományos óvodai nevelés mellett, megismertettem a gyerekekkel a népi játékokat, a néptánc szépségeit és értékeit. Én magam is 35 éven keresztül táncoltam a helyi amatör néptánccsoportban. 2009 óta élek Németországban, Regensburgban. Nagy örömömre - az itt élö magyar családok támogatásával - továbbra is végezhetem az óvónöi munkámat, melyet nagy elhivatottsággal teszek, átadva az itt élö magyar gyerekeknek azokat az értékeket, amelyeket a magyarországi óvodák képviselnek. Magyarországi óvodánkban kipróbált és bevezetett speciális fonémahallást fejlesztö anyanyelvi programot is alkalmazom a foglalkozáson, ami segíti a gyerekeket a kudarcnélküli iskolakezdésben.

 

A hétvégi foglalkozások során a 3-6 éves korú gyermekek tevékenységeit áthatja a környezeti nevelés, mely kapcsán megismerkednek az évszakokkal, az ide kötődő mesékkel, versekkel, énekekkel, mondókákkal. Ezeket egészítjük ki rajzolással, kézimunkával, barkácsolással, eközben minden tevékenységünket a játék, a játékosság jellemzi. Az egyéni és a csoportos foglalkoztatás során olyan személyiségjegyek fejlődnek ki, melyek elengedhetetlenül szükségesek a további tanuláshoz.

A foglalkozásaink osztatlan, vegyes csoportban történnek, azokat 35 éves magyarországi óvodai tapasztalattal rendelkező óvónő vezeti.

 

Fő célunk:

- az idejáró gyerekek érezzék jól magukat közösségünkben

- életkoruknak megfelelően fejlődjenek

- bővüljön szókincsük

- fonémahallást fejlesztő anyanyelvi program végzése, mely elősegíti az olvasást és a helyesírást

- erősödjön magyarságtudatuk

 

Feladatunk:

- ismerjék meg a magyar óvodában tanult mondókákat, dalokat, dalosjátékokat, verseket, meséket, környezettel kapcsolatos ismereteket, kifejezéseket

- olyan készségek, képességek alakítása, mely segíti őket tanulmányaik során (logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, íráskészség, finommotorika, szövegértés, szókincsfejlesztés, beszéd-és kifejezőkészség fejlesztése, figyelem, emlékezet fejlesztése, számkörökben való számlálás, formaérzékelés, relációs jelek stb.)

 

Időpont:

kéthetente szombatonként

10:00 - 13:00 óra

(a meghírdetett időpontokban - lásd főoldal)


Helyszín:

Pater-Rupert-Mayer-Zentrum

Puricellistr. 5

93049 Regensburg


Érdeklődni:

Hirzel-Szalóczi Emese


Tel.:

0178/8774454